NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies.com
Hva kan skje? Hvilke globale drivkrefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan finnes i de internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Global Radar er et verktøy som har til hensikt å gi brukerne en oversikt og en systematisk måte å se på sine ytre omgivelser på. En aktørs eller en regions utvikling avhenger i stor grad av hva som skjer på inter- nasjonalt og nasjonalt plan. Her følger et forslag til en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene framover. Om din virksomhet er et lite selskap, et stort konsern, en organisasjon eller du som enkeltperson ønsker en oversikt over verden rundt deg, håper vi Global Radar vi bidra til dette. Hva skal man så med dette? I enhver strategiprosess, enten man utarbeider en oversikt over muligheter og trusler for en liten oppstartsbedrift eller driver med store scenario- analyser for konserner og samfunnsaktører, er en analyse av omgivelsene helt nødvendig. Det finnes få verktøy som tilnærmer seg dette på en systematisk og oversiktlig måte, noe vi håper å bidra til her. For å bygge opp verktøyet gir vi først en oversikt over det vi anser som viktige trender i de eksterne omgivelsene. Det kan diskuteres om disse dekker alt eller om det er andre viktige trender som må tas med, men vi mener vi får med det meste her, Vi sorterer så disse inn i vårt referansesystem - her illustrert i form av en radar. Trendene er av litt ulik karakter, så i radaren har vi delt disse inn i fire hovedområder - de tunge trendene som durer frem uansett og som man ikke kan gjøre noe særlig med, trender basert på usikkerhet, noe innen disse trendene kan komme til å skje virkemidler - trender man kan påvirke og gjøre noe med, og svarte svaner, det utenkelige som ikke skal skje, som likevel skjer For at verktøyet skal gi brukerne en god nok oversikt over hver trend, har vi utdypet disse ytterligere. Vi har foreslått underpunkter innen hver trend som skal underbygge denne - 10 deltrender i hver. Det er ikke gitt at deltrendene skal dekke alt om en trend, men er ment som eksempler på hva vi mener trenden skal inneholde. Etter å ha gått gjennom de ulike deltrendene, forstår brukerne tankegangen og kan legge til egne forslag til deltrender de mener bør være med og benytte også disse i et eventuelt videre arbeid, for eksempel til å utvikle scenarioer.
Global Radar er et strategiverktøy fra Strategy World. Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Global Radar
Synes du innholdet på dette nettstedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vippsnummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no
Global Radar
Global Radar er et strategiverktøy fra Strategy World. Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Hva kan skje? Hvilke globale drivkrefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan spores i de internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Global Radar er et verktøy som har til hensikt å gi brukerne en oversikt og en systematisk måte å se på sine ytre omgivelser på. En aktørs eller en regions utvikling avhenger i stor grad av hva som skjer på internasjonalt og nasjonalt plan. Her følger det vi mener er en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene framover. Om din virksomhet er et lite selskap, et stort konsern, en organisasjon eller du som enkeltperson ønsker en oversikt over verden rundt deg, håper vi Global Radar vi bidra til dette. For å bygge opp verktøyet gir vi først en oversikt over det vi anser som viktige trender i de eksterne omgivelsene. Det kan diskuteres om disse dekker alt eller om det er andre viktige trender som må tas med, men vi mener vi får med det meste her, Vi sorterer så disse inn i vårt referansesystem - her illustrert i form av en radar. Trendene er av litt ulik karakter, så i radaren har vi delt disse inn i fire hovedområder - de tunge trendene som durer frem uansett og som man ikke kan gjøre noe særlig med, trender basert på usikkerhet, noe innen disse trendene kan komme til å skje virkemidler - trender man kan påvirke og gjøre noe med, og svarte svaner, det utenkelige som ikke skal skje, som likevel skjer For at verktøyet skal gi brukerne en god nok oversikt over hver trend, har vi utdypet disse ytterligere. Vi har foreslått underpunkter innen hver trend som skal underbygge denne - ca 10 deltrender i hver. Det er ikke gitt at deltrendene skal dekke alt om en trend, men er ment som eksempler på hva vi mener trenden skal inneholde. Etter å ha gått gjennom de ulike deltrendene, forstår brukerne tankegangen og kan legge til egne forslag til deltrender de mener bør være med og benytte også disse i et eventuelt videre arbeid, for eksempel til å utvikle scenarioer.
Synes du innholdet på dette nettstedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vipps- nummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no